Főoldal - Hírek

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. október 014.
Edelényi Kormányablak, Szendrői Okmányiroda hosszított rendkívüli nyitvatartás. További részletek*pdf

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. január 30.
Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!
Irota Község Önkormányzata 2019. február 1. és 2019. március 31. között az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kötelező ebösszeírást végez. A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti feladatai végrehajtása, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
További részletek*pdf Word*
NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL, AZ EBTARTÓVAL ÉS AZ EBBEL KAPCSOLATOS ADATOKRÓL További részletek*pdf Word*

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2018. október 31.
Jegyzői tájékoztató Letölthető*pdf
Tisztelt Lakosság!
A 2018. január 1.napját megelőzően engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak vízjogi fennmaradási engedélyét vízgazdálkodási bírság kiszabásának mellőzésével 2018. december 31. napjáig lehet kérni.
A kérelem nyomtatvány és a kötelezően csatolandó mellékletekről szóló tájékoztatás kérhető a Közös Önkormányzati Hivatalban és letölthető a honlapról.
Borsodszirák, 2018.10.31.
Fodor Szilvia
jegyző
Tájékoztatás vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról. Letölthető *pdf
Tájékoztató a 2018. január 1.napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradái engedélyezési eljárásáról.
Letölthető *pdf
Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradái engedélyezési eljáráshóz.
Kérelem letölthető *pdf

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2018. szeptember 17.
Égéstermék elvezetővel kapcsolatos tájékoztatás További részletek itt olvashatók»

HIRDETMÉNY
2018. június 25.
A képre kattintva a hirdetmény nagyobban is olvasható!

Tudnivalók a NAV Mentor Programjában való részvételről
2018. február 26.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) új szolgáltatása a Mentor Program, amelyben az induló egyéni vállalkozóknak, a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek, a bíróság által nyilvántartott civil szervezeteknek, az ügyvédi irodáknak, valamint az ügyvivő irodáknak is segítséget nyújtunk abban, hogy adókötelezettségeiket pontosan teljesíthessék és kialakíthassák a helyes adózási gyakorlatot.
Igény esetén a programban személyre szabott tájékoztatással is ellátjuk a vállalkozásukat elkezdő ügyfeleket, melyben a részvétel önkéntes, kizárólag regisztrációhoz kötött és hat hónapig tart. A mentorálás keretében a kezdő vállalkozásoknak szervezett fórumokat is tartunk, amelyen a részvétel szintén önkéntes és ingyenes.
A regisztrációra a www.magyarorszag.hu internetes felület Ügyfélkapu bejelentkezési oldalán, az eBEV portálon keresztül, a Mentor Program főmenüben van lehetőség, a „Regisztrálok” szóra kattintva.
További részletek itt olvashatók»


HIRDETMÉNY
2017. november 07.
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk Irota Község Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi rendelet-tervezetét elkészítette. Az elkészül Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelet-tervezettel kapcsolatban Irota Község Önkormányzatának 8/2017. (V.23.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.További részletek letölthetők pdf*

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 18.
HVI HATÁROZAT Szavazókörök kialakítása
További részletek itt olvashatók»

HIRDETMÉNY!
2017. június 02.
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Irota Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Irota Község Önkormányzatának 8/2017. (V.23) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.irota.hu honlapon.)
További részletek itt olvashatók»


Lakossági tájékoztató orvosi ügyelet költözéséről
2017. április 25.
A képekre kattintva azok nagyobban is olvashatók!

Egyenlő Bánásmód Hatóság Tájékoztatója
2017. április 05.
Egyenlő Bánásmód Hatóság Miskolc térségében tartandó esélyegyenlőségi fogadóóra megtartásának időpontjai és helyszíne 2017. április hónapban. További részletek letölthetők pdf*

Tájékoztatás!
2016. november 10.

Tájékoztatás!
2016. október 6.

Tájékoztatás!
2016. szeptember 07.

Hirdetmény!
2016. augusztus 22.
656300 Vadászterület határának megállapítása»

Hirdetmény!
2016. augusztus 2.
Vadászterület határának megállapítása»

Hirdetmények!
2016. április 02.
656000 656300
 

"Vízkárelhárítás Irota Községben" Képek a beruházásról»
2012. Június 07.
 

"Vízkárelhárítás Irota Községben" Képek a beruházásról»
2012. május 14.
 

Sajtóközlemény "Vízkárelhárítás Irota Községben" pályázatról/KÉPEK
2012.április 27

Sajtóanyagok "Vízkárelhárítás Irota Községben" című Pályázatról
2012. április 24.

Támogatási Szerződés»
Vízjogi létesítési engedély»
Vállalkozási szerződés»

Vállalkozási szerződés módosítás»


Sajtóközlemény "Vízkárelhárítás Irota Községben" című Pályázatról
2012. február

Irota Község Önkormányzata az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0061 azonosító számú "Vízkárelhárítás Irota Községben" című Európai Uniós projekt keretében 100 % támogatási intenzitás mellett 86.603.241.-Ft támogatásban részesült.
Irota község belterülete ár-és belvíz által veszélyeztetett volt. Állandó jellegű veszélyforrást jelentett a településen a szélsőséges vízjárású Irota községen áthaladó Vadász-patak tomori mellékága (Mánta-patak). A patakmeder belterületi szakaszát teljes hosszban a benőttség, feliszapoltság, és mederelfajulások jellemzik.
A projekt alapvető célkitűzése Irota község előírásoknak megfelelő biztonságú helyi vízkár elleni védettségének biztosítása, a helyi vízkár elleni védettségének biztosítása, a helyi vízkár kockázatok csökkentése, az ár- és belvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett teljes belterületen a patak medrének rendezése.
A projekten belül tervezett munkák többek között a mederkotrás, mederburkolatok építése (40x40x8 cm lapburkolattal), parti sáv rendezése és a kikotort mederanyag parti sávban történő depónia-szerű elhelyezése összesen 911 méter hosszban.
A kivitelezés ideje: 2012.01.20-2012.07.15.
A projektmegvalósítás záró időpontja: 2012.07.30
A projekt megvalósításával a további károkozás valószínűsége a település teljes belterületén minimálisra csökken.


USZT Pályázat
2012. február 29.
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója
Projekt száma
: ÉMOP-2010-3.2.1/F
Projekt összköltsége: 86.603.241.-Ft
Támogatás összege: 86.603.241.-Ft
Projekt kezdete: 2011.12.01
Projekt befejezése: 2012. 07.31.
Tovább»

Sajtóközlemény "Vízkárelhárítás Irota Községben" című Pályázatról
2011. december

2011. december 20-án Bencs Sándor Irota község polgármestere és a kivitelező aláírták azt a szerződést mely a Vadász –patak mellékágának (Mánta-patak) mederrendezéséről szól. A pénzt az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0061 pályázaton nyert el a község. A projekt 100 %-ban vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. A projekt összköltsége 86.603.241.-Ft. A polgármester megköszöni, hogy ez a községnek egyetlen forintjába sem kerül.


 

 

 

 

©2003-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.